Doradca Zawodowy
Katarzyna Cieloch
 

Wyzwania współczesnego doradztwa w kontekście zmieniającej się rzeczywistości

Wystąpienie na seminarium "Wyzwania nowoczesnego doradcy" w Cieszynie
w ramach "Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery". Październik 2015

    Świat, w którym żyjemy podlega ciągłym zmianom, stąd też planowanie kariery nabiera odmien­nego charakteru niż kiedyś. W sytuacji permanentnej zmia­ny musimy nie tylko dysponować specjalistyczną wiedzą, ale również umiejętnościami, które pozwolą nam skutecznie funkcjonować na rynku pracy – adaptacyjności i elastyczności w przechodzeniu z jednej roli zawodowej do drugiej, od jednego projektu do drugiego. Przewagę konkurencyjną daje dziś tzw. zdolność zatrudnieniowa czyli możliwość pozostawania w zatrudnieniu, podtrzymywania go lub stworzenie perspektywy nowego zatrudnienia.

Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest wzrost znaczenia kształcenia ustawicznego. A co za tym idzie zachęcania młodzieży do rozwijania i nabywania umiejętności zarządzania własną karierą w perspektywie całego życia. Należy więc uświadamiać młodych ludzi, że jeśli chcą osiągnąć sukces zawodowy muszą się liczyć z koniecznością ciągłego uczenia, również po opuszczeniu murów szkoły. Warto rozwijać w nich potrzebę ciągłego doskonalenia. Dane statystyczne pokazują, że Polska na tle innych państw europejskich ciągle pozostaje na końcu pod względem ilości osób dorosłych uczestniczących w kształceniu formalnym. A przecież poszerzanie kwalifikacji, rozwój umiejętności, zdobywanie wiedzy nie tylko pomaga pozostać aktywnym zawodowo, ale również zwiększa prestiż społeczny, poprawia jakość i zadowolenie z życia. Ciągle jeszcze wśród osób dorosłych można spotkać stereotypowe myślenie, że „na ich naukę jest już za późno” albo, że „szkoła jest dla młodych”. Musimy być bardziej „otwarci na wiedzę”, ale również „oswojeni ze zmianą”, która jest nieodłącznym towarzyszem naszego życia. Zmiana zwykle kojarzy się z czymś trudnym, wymaga od nas wyjścia z tzw. strefy komfortu, ale możemy ją wykorzystać do tego aby odmieniła nasze życie.     

Skoro niespodziewane i niepewne zdarzenia są częścią naszego życia, warto tak planować karierę aby była ona  bardziej „elastyczna”.

W nurcie doradztwa zawodowego coraz popularniejsze staje się przekonanie, że warto również rozwijać umiejętność dostrzegania i wykorzystywania nieplanowanych zdarzeń w swojej karierze. Warto też samemu kreować nieplanowane zdarzenia dzięki aktywnemu włączaniu się w różnego rodzaju działalność i inicjatywy, które dają okazję do poznania ciekawych osób, rozwijają umiejętności, pomagają zdobyć nowe doświadczenia zwiększające szansę na odmianę naszego życia.

Zachodzące zmiany dotyczą również doradztwa zawodowego. Z jednej strony wymagają od doradcy ciągłego monitorowania sytuacji na rynku pracy, z drugiej strony zmuszają do zmiany metod i form udzielania wsparcia.

Kiedyś doradca był bardziej dyrektywny, pełnił rolę autokraty, który sugerował, wskazywał rozwiązania, a czasami nawet do nich przekonywał. Dzisiaj jest „towarzyszem” swojego klienta, w jego podróży do samodzielnego poszukiwania satysfakcjonujących rozwiązań. Doradca motywuje, wspiera, pokazuje szanse i możliwości. Natomiast to klient w sposób świadomy dokonuje wyboru tego, co jest dla niego najlepsze. W tej sytuacji doradca został „zwolniony” z odpowiedzialności za powodzenie klienta, jednak wymaga się od niego profesjonalizmu i świadczenia usług na najwyższym poziomie. Możliwe to jest jedynie jeśli będzie nieustannie podnosił swoje kwalifikacje, rozwijał umiejętności, podążał za zmianami. Musi wnosić do procesu doradczego motywację, zaangażowanie i aktywność.

W ostatnich latach poszerzyła się również grupa potencjalnych klientów doradcy, a co za tym idzie pojawiły się inne problemy i inne niż dawniej oczekiwania.

Kiedyś klientami doradcy zawodowego były głównie osoby niepracujące, poszukujące zatrudnienia i młodzież podejmująca decyzje edukacyjne lub zawodowe. Dzisiaj częstymi klientami są osoby pracujące, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje, z różnych powodów poszukują innej pracy lub chcą osiągnąć większą satysfakcję zawodową. Coraz częściej zgłaszają się osoby powracające z emigracji, które rozpoznają możliwości i warunki podjęcia zatrudnienia w Polsce, a są także obcokrajowcy.

Działania pomocowe, z którymi dzisiaj spotykają się doradcy dotyczą m.in. określenia celów życiowych, możliwych kierunków rozwoju, czy trendów rynku pracy, doskonalenia umiejętności podejmowania decyzji, rozwoju umiejętności interpersonalnych i tzw. kompetencji miękkich. Doradcy udzielają wsparcia w sytuacji doświadczania stresu w miejscu pracy, pomagają odnaleźć się po utracie zatrudnienia lub w zmianie dotychczasowego kierunku rozwoju zawodowego.

Aby sprostać tak licznym i zróżnicowanym oczekiwaniom trzeba cały czas doskonalić swój warsztat pracy. Współczesny doradca wykorzystuje w pracy z klientem różnorodne metody i narzędzia – wywiad, analizę danych biograficznych, obserwację, zaczerpnięte z technik kreatywnego myślenia czy planowania strategicznego. 

Doradcy poszukują wciąż nowych dróg, które mogą pomóc radzącym się konstruować i rekonstruować ich kariery. Wymaga to ciągłego poznawania samego siebie, konfrontowania swoich potrzeb i oczekiwań oraz posiadanego potencjału z możliwościami i wymaganiami życia społecznego, a także gotowości do podejmowania niezliczonej liczby decyzji, zarówno tych codziennych, powszednich, jak i tych znaczących, związanych z wyborem drogi życiowej, kariery.

 

 

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na niej godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.
Copyright (c)2011 Doradca Zawodowy