Doradca Zawodowy
Katarzyna Cieloch
 

Wykształcenie ...

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
  -  Studia podyplomowe
   Akademia Coacha

Akademia Techniczno - Humanistyczna

w Bielsku-Białej
                

-  Studia podyplomowe

   Przygotowanie pedagogiczne

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie


-  Studia podyplomowe
   Akademia Trenera Biznesu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 
-  Studia podyplomowe

   Zarządzanie Kadrami i Doradztwo Zawodowe

Akademia Ekonomiczna w Katowicach

 
-  Magister ekonomii

 
Kursy i szkolenia, które ukończyłam ...

Jak stworzyć ePortfolio edukacyjno-zawodowe?  
- Akademia Webinaru Poznań, 2017

Neurony idą do szkoły - podstawy neuroedukacji   - Akademia Webinaru Poznań, 2016

Superwizje w doradztwie zawodowym
   
- Akademia Webinaru Poznań, 2016

Poradnictwo socjodynamiczne Vance'a Peavy'go - podejście nowowżytnego doradcy kariery

 

- Akademia Webinaru Poznań, 2016
Wygraj dobry zespół! Grywalizacja jako skuteczna i innowacyjna forma szkolenia pracowników

  - Akademia Webinaru Poznań, 2016
Doradztwo zawodowe w szkołach - jak wdrożyć i prowadzić?   - Akademia Webinaru Poznań, 2016
Coaching w pracy z klientem  
- Akademia Webinaru Poznań, 2016

Inteligencja emocjonalna i duchowa

  - Wyższa Szkoła Bankowa, Chorzów 2016
  
Praktyczne wykorzystanie narzędzi w doradztwie kariery gimnazjalisty

  - Akademia Webinaru Poznań, 2015
Aby relacja była celem. Zastosowanie nurtu Gestalt
w kontakcie z klientem
  -  Centrum Inicjowania Zmian Bielsko-Biała, 2015

Nowa Perspektywa finansowa 2014-2020


 
-  Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
    w Bielsku-Białej, 2015
Ruch-taniec-kreacja - wybrane techniki i metody choreoterapeutyczne w pracy z grupą
  -  Kurs prowadzony przez dr Annę Glińską-
    Lachowicz Opole, 2014 

Istota mechanizmu zmiany w procesie coachingu,
Bądź obecny! czyli o budowaniu relacji coachingowej,
Sesja otwierająca, czyli coachingowe narzędzia poszerzania świadomości,
Struktura sesji coachingowej,
Model coachingowej rozmowy AID,
Model coachingowej rozmowy GROW,
Model coachingowej rozmowy OSKAR,
Gadający patyk - coaching relacji w konflikcie
Inspiracje, mistrzowie coachingu - Frank Farrelly,
czyli coaching prowokatywny
 
-  METRUM Warsztaty i Doradztwo
   Psychologiczne Katowice, 2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn
w projektach realizowanych w ramach PO KL
 
-   Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu
    Społecznego, Bielsko-Biała, 2014
Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych  
-   Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny
    Metis w Katowicach, 2013 
Wieloaspektowa ocena preferencji zawodowych  
-   Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe APUS
    w Częstochowie, 2013     

Zarządzanie projektem w ujęciu pozyskiwania
funduszy europejskich i krajowych 
 
-   Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna
    Bielsko-Biała, 2012 

Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych
w doradztwie zawodowym
 
-   Pracownia Testów Psychologicznych
    Warszawa, 2010

Vademecum talentu
 
-   Ecorys Polska Sp. z o.o., szkolenie on-line, 2010

I poziom elementarnego kursu języka migowego
dla pracowników służb społecznych
 
-   Polski Związek Głuchych, 2010

Standardy jakości szkoleń i usług doradczych na tle wymagań PO KL
 
-   WYG International  Warszawa, 2008
 
Trening twórczości
   
-   Laboratorium Arkanów Biznesu Chorzów, 2008

Coaching menadżerski
 
-   Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, 2008

Techniki wywierania wpływu
 
-   Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie, 2006

Kształtowanie efektywnych standardów funkcjonowania na rynku pracy
 
-   SMG/KRC Katowice, 2005

Program Klubu Pracy
   
-   P.U.H. ASSET  Tychy, 2004

Prawne i praktyczne aspekty podejmowania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne

 
-   P.U.H. ASSET  Tychy, 2004

Warsztaty doradcy dla osób zagrożonych utratą
pracy i bezrobotnych
 
-  “PRO-INWEST” Centrum Edukacji i Pomocy
     Psychologicznej Katowice, 2003
Szybki Start  
-   Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego
    w Katowicach, 2003

Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa
 
-   Dolnośląska Szkoła Bankowa w Lublinie, 2001

Szkolenia Kadr GAP i BPZ w zakresie:

- Komunikacja interpersonalna,
- Doradztwo i pośrednictwo pracy,
- Start w przedsiębiorczość,
- Wybrane zagadnienia prawne


 
-   Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego
    S.A. w Katowicach, 1999

 


Dodatkowe kwalifikacje ...

  • uprawnienia pedagogiczne
  • brązowy certyfikat personelu kluczowego Regionalnych Ośrodków EFS
  • licencja Lidera Klubu Pracy
  • kurs języka migowego  poziom I

 

Realizowane projekty >>

 

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na niej godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.
Copyright (c)2011 Doradca Zawodowy