Doradca Zawodowy
Katarzyna Cieloch
 

 Oferta ...

Moja oferta jest skierowana do klientów indywidualnych:

 • uczniów kończących naukę w gimnazjum chcących podjąć właściwą decyzję o wyborze szkoły średniej,
 • uczniów szkół ponadgomnazjalnych, podejmujących decyzję o kierunku rozwoju ścieżki edukacyjnej lub zawodowej
 • osób dorosłych, które chcą efektywnie zarządzać swoją karierą zawodową

Spotkania indywidualne obejmują m.in.:

 • konsultacje pozwalające skonfrontować własne zainteresowania, skłonności i uzdolnienia z konkretnym środowiskiem zawodowym,
 • pomoc w samopoznaniu i realnej ocenie własnych możliwości zawodowych z uwzględnieniem cech psychofizycznych, posiadanych kwalifikacji i sytuacji życiowej klientów,
 • pomoc w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Swoje działania wspieram stosując dodatkowe narzędzia - testy, kwestionariusze czy ćwiczenia, które ułatwiają klientom dokonanie realistycznego wyboru kierunku kształcenia, zatrudnienia lub jego zmianę i pomagają osiągnąć satyhsfakcję zawodową.


Prowadzę również szkolenia i warsztaty. Wykorzystuję aktywne formy nauczania, takie jak gry zespołowe, dyskusje, studium przypadku, symulacje, „burze mózgów”, dzięki czemu zajęcia są ciekawsze, prowadzone w dynamicznym tempie i angażujące uwagę uczestników.

Tematyka realizowanych przeze mnie warsztatów dotyczy m.in.

 • rozwoju umiejętności poruszania się po rynku pracy i nawiązywania kontaktów z pracodawcami,
 • rozwoju umiejętności psychospołecznych (komunikacja interpersonalne, zarządzanie stresem, profilaktyka wypalenia zawodowego, asertywność, praca zespołowa),
 • planowania kariery,
 • twórczego myślenia,
 • zarządzania czasem,
 • negocjacji.

Współpracuję także z klientami instytucjonalnymi takimi jak:

 • firmy szkoleniowe,
 • organizacje biznesowe i pozarządowe,
 • szkoły,
 • instytucje rynku pracy,
 • jednostki samorządu terytorialnego.
Na ich zlecenie prowadzę szkolenia oraz poradnictwo zawodowe, dla osób będących na różnych etapach rozwoju kariery.

Umów się na spotkanie>>
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na niej godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.
Copyright (c)2011 Doradca Zawodowy