Szkolenia i warsztaty - prowadzone również on line na platformie click meeting


Narzędzia diagnostyczne i metody pracy w doradztwie zawodowym

zkolenie skierowane jest do doradców zawodowych, pedagogów, psychologów oraz osób pracujących z klientami w obszarze związanym z rozwojem edukacyjnym i zawodowym.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz rozwój umiejętności umożliwiających efektywne wykorzystanie narzędzi diagnostycznych, metod i technik w planowaniu i rozwoju kariery edukacyjno-zawodowej różnych grup klientów.
Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:
 1. Cele i rodzaje diagnoz w doradztwie zawodowym.
 2. Obszary diagnostyczne w doradztwie zawodowym: - zainteresowania i preferencje - temperament i cechy charakteru - uzdolnienie i talenty - aspiracje - przekonania, wartości i postawy - role grupowe - kompetencje i kwalifikacje - kompetencje 
 3. Metody i techniki diagnostyczne: - testy, kwestionariusze i ankiety - techniki projekcyjne - techniki socjodynamiczne - metafora - analiza SWOT - technika Q
Program szkolenia może być dostosowany do indywidualnych potrzeb odbiorców, przewidywany czas szkolenia 2 dni x 8 g

Coaching w doradztwie zawodowym

Szkolenie skierowane jest do doradców zawodowych oraz osób pracujących z klientami indywidualnymi w obszarze związanym z rozwojem edukacyjnym i zawodowym.
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy oraz rozwój umiejętności umożliwiających efektywne wykorzystanie narzędzi coachingowych w aktywizacji zawodowej klientów.
Przykładowe zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:
 1. Czym jest coaching i czym różni się od innych form wspomagania klientów.
 2. Cechy, umiejętności i etyka pracy coacha.
 3. Struktura rozmowy coachingowej.
 4. Budowanie relacji coachingowych.
 5. Mechanizm zmiany.
 6. Narzędzia i techniki coachingowe zwiększające efektywność procesu aktywizacji zawodowej.
 7. Bariery komunikacyjne występujące podczas procesu doradczego
 8. Analiza przypadku - symulacja porady indywidualnej
 9. Udzielanie informacji zwrotnej, podsumowanie efektów i postępów klienta.
Program szkolenia może być dostosowany do indywidualnych potrzeb odbiorców, przewidywany czas szkolenia 2 dni x 8 g:

Profilaktyka wypalenia zawodowego

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w obszarze tzw. „helping professions”, których specyfika wykonywanej pracy wymaga kontaktu z drugim człowiekiem.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do rozpoznawania i rozumienia istotnych elementów stresu oraz syndromów wypalenia zawodowego, a także rozwój umiejętności radzenia sobie nimi.
Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:
 1. Stres i jego źródła.
 2. Model stresu – jego oznaki i typowe reakcje na stres.
 3. Identyfikacja własnych źródeł stresu i sposobów reagowania na stres.
 4. Skutki stresu krótko i długotrwałego.
 5. Zarządzanie stresem oraz techniki i metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
 6. Pojęcie wypalenia zawodowego.
 7. Wskaźniki wypalenia – rozpoznawanie, diagnoza.
 8. Fazy wypalenia zawodowego.
 9. Skutki wypalenia zawodowego.
 10. Strategie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
 11. Budowanie osobowości odpornej na stres, Work-life balance.
Program szkolenia może być dostosowany do indywidualnych potrzeb odbiorców, przewidywany czas szkolenia 2 dni x 8 g

Przedsiębiorczość

Szkolenie skierowane jest do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, obejmuje podstawowe zagadnienia związane z przygotowaniem zdo pracy na własny rachunek
Tematy poruszane w trakcie szkolenia:
 1. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Procedury rejestracyjne i czynności administracyjne
 3. Formy opodatkowania podatkiem dochodowym
 4. Formy zatrudnienia i obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika.
 5. Źródła finansowania działalności gospodarczej .
 6. Biznesplan.
Program szkolenia może być dostosowany do indywidualnych potrzeb odbiorców, przewidywany czas szkolenia 8 g lekcyjnych
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem